#Megakosciol #MegaChurch #IPPTV
SONY DSC

Kolejna doktor w środowisku Megakościoła!

We wtorek (25 września 2018 r.) swoją pracę doktorską obroniła Małgorzata Gazda. Praca pt. “Stephena C. Meyera teleologiczna koncepcja “podpisu w komórce”. Spór o pochodzenie informacji genetycznej” została napisana pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Kazimierza Jodkowskiego z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

http://www.ifil.uz.zgora.pl/images/Obrony.doktorskie/Gazda_Lemanska.-recenzja.pdf

http://www.ifil.uz.zgora.pl/images/Obrony.doktorskie/Gazda_Wnuk.recenzja.pdf

Dr Małgorzata Gazda jest autorką wielu tekstów podejmujących problematykę genezy życia publikowanych m.in. na łamach magazynu “Idź Pod Prąd”. Pod jej redakcją została wydana książka “Idź Pod Prąd w sporze ewolucjonizm-kreacjonizm” (wydawnictwo “Idź Pod Prąd”, Lublin 2017), czyli zbiór tekstów dotyczących zagadnień pochodzenia świata i życia.