wtorek, 6 czerwca, 2023

KOŚCIÓŁ

Kościół wierny Jezusowi Chrystusowi
Obj. 3, 7-13

MEDIA

Nowoczesne Media
Mat. 10, 27

UNIWERSYTET

Szkolenie Elit
Dz. 19, 8-10; I Tym. 2, 1-2

PARTIA

Biblijna Partia Polityczna
Rzym. 13, 1-7

MEGAKOŚCIÓŁ DLA POLSKI – O CO CHODZI?
Pastor Paweł Chojecki

MEGAKOŚCIÓŁ to projekt, którego celem jest przygotowanie w Polsce chrześcijańskich pastorów, nasycenie biblijnymi kościołami i wychowanie elit społeczno-politycznych, które przeprowadzą nasz naród od pogaństwa i socjalistycznej III RP do chrześcijańskiej republiki. Tylko w ten sposób możemy odzyskać Boże błogosławieństwo, które mieliśmy za czasów Jagiellonów w Złotym XVI Wieku naszej historii!

Czytaj więcej …

Chrześcijańska republika

Bóg w polityce

List do Hebrajczyków

Biblia w 3D

Ewangelia Mateusza

List do Rzymian

List do Galacjan

List do Filipian

Apokalipsa

Dzieje Apostolskie

Dołącz do nas!

Oglądaj na żywo i zadawaj pytania:
NAUCZANIA PASTORA PAWŁA CHOJECKIEGO – niedziela 13:00
WARSZTATY BIBLIJNE – piątek 18:00

Włącz się do GRUPY BIBLIJNEJ na żywo
lub przez Internet: kontakt@megakosciol.pl