MEGAKOŚCIÓŁ DLA POLSKI – O CO CHODZI?

[English version – click here]

Polska jest dziś postchrześcijańskim, na wpół pogańskim krajem. Dotychczasowa działalność kościołów okazała się nieskuteczna. Szczególnie polskie elity, choć z nazwy chrześcijańskie, nie znają Biblii ani Boga. Pozbawieni Bożego błogosławieństwa od 400 lat ponosimy porażki. Jeszcze 500 lat temu byliśmy największym państwem Europy. Później przyszła kontrreformacja katolicka, potop szwedzki i kozacki, upadek państwa i degeneracja szlachty, rozbiory, przegrane powstania, hekatomba II wojny światowej i dziesięciolecia okupacji rosyjskich komunistów. Pomimo tzw. wolności Polska nadal nie potrafi pozbyć się pozostałości komunizmu, żyje w biurokratycznym i podatkowym ucisku, a miliony Polaków muszą emigrować. Jeśli szybko nie wprowadzimy Bożych rozwiązań ratunkowych, Polska zginie. Tę historyczną akcję ratunkową może zrealizować tylko MEGAKOŚCIÓŁ JEZUSA CHRYSTUSA!

MEGAKOŚCIÓŁ TO NARZĘDZIE JEZUSA CHRYSTUSA, BY W POLSCE XXI WIEKU WYPEŁNIĆ JEGO WIELKI NAKAZ MISYJNY:

A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Mat. 28,18-20

Celem Jezusa jest przemiana narodów poprzez przemianę jednostek. Jezus umarł na Krzyżu po to, byś Ty mógł żyć nowym życiem. Każdy człowiek od czasu grzechu Adama i Ewy rodzi się oddzielony od Boga i ze skłonnością do zła. Jeśliby Bóg nie zesłał cudownego ratunku, każdy znalazłby się na zawsze w piekle. Dziś Jezus stoi i puka (Obj. 3, 20), chcąc wejść do Twojego serca, by dać Ci przebaczenie wszystkich Twoich grzechów (nawet tych przyszłych) oraz zmienić Twe serce, by chciało dobra i czyniło dobro. Zwrócenie się do Jezusa po zbawienie (ratunek przed piekłem) nazywa się w Biblii nowym narodzeniem:

Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.
II Kor. 5, 17

Przemienieni przez Jezusa ludzie tworzą Boże rodziny i kościoły. Kościół to nie budynek czy wyznanie, ale żywa wspólnota odrodzonych przez Chrystusa ludzi, którzy spotykają się, by wspólnie realizować Jego cele. Gdy w narodzie pojawi się odpowiednio dużo posłusznych Jezusowi kościołów, zaczyna się przemiana społeczna i polityczna. Podnosi się poziom moralny zarówno wierzących, jak i niewierzących, wzrasta mądrość i umiejętność samodzielnego myślenia, współodpowiedzialność za państwo i świadomość celów, jakie Bóg ma dla każdego narodu. Dopiero na tym gruncie wyrastają nowe elity mogące upadłe państwo przekształcić w chrześcijańską republikę. W tym momencie Wielki Nakaz Misyjny zostaje w danym narodzie zrealizowany i może on stać się narodem misyjnym niosącym Chrystusa innym krajom. Najwspanialszym tego przykładem w historii są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. W ostatnich latach ten plan został skutecznie wprowadzony w życie przez Koreańczyków. Jeszcze 100 lat temu byli zacofanym społeczeństwem animistów. W ciągu dwóch pokoleń Korea Południowa wybiła się na najpotężniejsze chrześcijańskie państwo Azji! Należy dziś do gospodarczej czołówki świata, z pomocą USA stawia czoło poważnym zagrożeniom militarnym ze strony komunistycznych Chin, Korei Północnej i Rosji i jest drugim po USA państwem misyjnym (wysyłającym największą ilość chrześcijańskich misjonarzy) w świecie.

Jeśli chcemy w Polsce wprowadzić plan Jezusa, musimy
odpowiedzieć sobie na pytanie, czego potrzebujemy:

 • Zrozumienia Dobrej Nowiny o darmowym zbawieniu w Chrystusie.
 • Zrozumienia wpływu zbawienia na życie jednostki, rodziny, narodu.
 • Zrozumienia kultury i historii naszego narodu z perspektywy Boga.
 • Zastosowania najnowszych zdobyczy technologii
  do głoszenia Dobrej Nowiny.
 • Nasycenia Polski żywymi kościołami chrześcijańskimi.
 • Przygotowania Bożych przywódców do roli pasterzy,
  autorytetów, polityków.
 • Powstania jednej lub kilku partii politycznych mających
  w swym programie realizację Bożych celów dla państwa.

MEGAKOŚCIÓŁ to projekt, którego celem jest przygotowanie w Polsce chrześcijańskich pastorów, nasycenie biblijnymi kościołami i wychowanie elit społeczno-politycznych, które przeprowadzą nasz naród od pogaństwa i socjalistycznej III RP do chrześcijańskiej republiki. Tylko w ten sposób możemy odzyskać Boże błogosławieństwo, które mieliśmy za czasów Jagiellonów w Złotym XVI Wieku naszej historii!