Czy słyszałeś, że zbawienie jest za darmo? Ktoś już za Ciebie zapłacił!

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;
Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Ef 2,8-9