#IPPTV #megakosciol

Pastor Paweł Chojecki: Jezus odkupił nas przez swoją śmierć. On umarł raz na zawsze, za wszystkie grzechy, wszystkich ludzi. Człowiek przyjmując Jezusa do swojego serca, przyjmuje w tym jednym momencie przebaczenie wszystkich grzechów.

#IPPTV #megakosciol

Gdyby kościół był zbudowany na Piotrze, to byłby to kościół Piotra, a nie Jezusa Chrystusa.

Piotrgr. petros – kamyk, a prawdziwą skałą jest Chrystus.

Znaczenie słowa kościół – gr. εκκλησια [ekklesia] – zbiór, zgromadzenie, grupa, wspólnota

A etymologicznie kościół w języku polskim wywodzi się od pl. kasztel, zamek.

Wyraz ten został zapożyczony za pośrednictwem języka staroczeskiego kostel i staro-górno-niemieckiego kástel z łacińskiego castellum ‘miejsce obwarowane, zamek, twierdza’ prawdopodobnie w okresie przyjmowania przez Polskę chrześcijaństwa. Jak czytamy w Nowym słowniku etymologicznym K. Długosz-Kurczabowej, pierwsze kościoły były stawiane w grodach warownych, bywały także obwarowywane, a więc przystosowywane do pełnienia funkcji obronnych.

Określenie Kościół Chrystusa to:

  • zbawieni wszystkich czasów od momentu zesłania Ducha św. do Porwania Kościoła w czasach ostatecznych
  • zbiór wszystkich wierzących biblijnie w danym momencie na Ziemi
  • wierzący spotykający się lokalnie, jako grupa i działający razem ku chwale Boga

Jak można zniszczyć kościół? – Tak jak można zniszczyć dobrą markę

  • zniszczyć wszystkie produkty
  • zrobić podróbkę

#IPPTV #megakosciol

Obecnie obserwujemy, że powstaje organizacja – podróbka kościoła – światowy kościół ekumeniczny pod rządami papieża, kolaborujący z rządami państw. Duchowa wszetecznica – prostytutka mówiąc językiem współczesnym.

Papież nosi tytuł pontifex maximus – tytuł najwyższego kapłana pogańskiego – budowniczy mostów. (Od V w. za sprawą papieża Leona I (440–461) tytułem „pontifex maximus” zaczęto określać biskupów Rzymu.)

Podobnie Wieża Babel, jako zgromadzenie ludzi do antyBożego celu – była budowana w Babilonie. Katolicki Rzym zawsze nienawidził chrześcijan. Przykładem może być Noc św. Bartłomieja w 1572 r., kiedy wymordowano chrześcijan, zaproszonych na ślub króla do Paryża.

Rzym, miasto na siedmiu wzgórzach, dziś oficjalnie przyznaje się do tworzenia ONZ wszystkich religii.

#IPPTV #megakosciol

Zbór w Filadelfii – jest to kościół czasów ostatecznych, przed którym Jezus otworzył drzwi. Jezus jest panem historii, jeśli On coś otworzy, to nikt nie zamknie, jeśli coś zamknie, to nikt nie otworzy. Jezus chwali ten kościół za zachowanie Jego Słowa i za wierność.

#IPPTV #megakosciol

Jezus zrealizuje swój plan.

#IPPTV #megakosciol

#IPPTV #megakosciol


Kościół Jezusa można zniszczyć poprzez:

#IPPTV #megakosciol

#IPPTV #megakosciol

#IPPTV #megakosciol

#IPPTV #megakosciol

1. Mojżesz myślał o sobie, że jest niezastąpiony. Nie powinien odgrywać wszystkich ról, a tylko te niezbędne. Przywódca, który jest zmęczony, będzie uciekać od swojej pracy, nie będzie radosny, gdyż ciągle będzie miał przed sobą niezrobioną pracę, która narasta.

#IPPTV #megakosciol

Rozwiązaniem jest specjalizacja – to nie jest opcja, ale nakaz. Kiedy przywódca da ludziom odpowiedzialność, to będą ją nieśli razem z nim. Jeśli jej nie przekazuje, hoduje niedojrzałość.

Odpowiedzialnością przywódcy jest być wypoczętym. Skoncentruj się na tym, co tylko ty możesz zrobić, a resztę przekaż innym. Mojżesz zastosował rady teścia i osiągnął sukces.

#IPPTV #megakosciol

#IPPTV #megakosciol

Konflikt wybuchł z powodu zaniedbania. My jesteśmy wyjątkowi, tak myśleli. Jeśli i my tak myślimy i jesteśmy przeciążeni – módlmy się i szukajmy zastępców.

#IPPTV #megakosciol

Zadaniem przywódcy jest przede wszystkim nadanie wizji.

#IPPTV #megakosciol

2. Jak kościół nie powinien wyglądać:

  • pasterz z niewłaściwymi motywacjami
  • lud z wewnętrznymi konfliktami

Nie ma przywództwa bez posłuszeństwa. Służba i wzór oraz miłość do swoich owiec – oto zadanie dla przywódcy.

Przywódca ma kochać przewodzić. To nie to samo, co kochać rządzić.

Jest to jedna obok ewangelizacji najważniejsza misja kościoła – przygotować do służby nowe pokolenie, bożych pastorów.

#IPPTV #megakosciol

#IPPTV #megakosciol

#IPPTV #megakosciol

Najpierw pokusy seksualne, później bałwochwalstwo – taki jest plan zniszczenia kościoła.

#IPPTV #megakosciol

#IPPTV #megakosciol

Współczesny kościół protestancki jest odstępczy, spoufalony ze światem.

3. Szemranie i oczernianie przywódców:

#IPPTV #megakosciol

#IPPTV #megakosciol

Ku przestrodze – nie montować koalicji przeciwko przywódcy. Szemranie jest buntem utajonym.

4. Zazdrość, zawiść to trucizny.

#IPPTV #megakosciol

Przywództwo to najpiękniejsza praca na ziemi.

#IPPTV #megakosciol

Zapraszamy do obejrzenia całego nauczania: