Czytam Biblię, ale jej nie rozumiem! Pastor Paweł Chojecki, WARSZTATY BIBLIJNE, 16.11.2018