W sierpniu spędziliśmy trzy tygodnie z braćmi i siostrami. To był wspaniały czas. Przez trzy turnusy przewinęło się około 150 osób, zdecydowana większość to młodzi chrześcijanie, którzy po raz pierwszy w życiu mogli doświadczyć tego, co znaczy rodzina w Chrystusie. Było mnóstwo wzruszeń, modlitw, śpiewu, uzdrowionych relacji, także małżeńskich. Bóg dał nam bardzo obfite błogosławieństwo – 32 nowych wierzących wyraziło publicznie swoją wiarę przez chrzest. Ochrzciliśmy jedną obywatelkę Kanady i jednego obywatela Austrii, ale najbardziej wzruszający był chrzest naszego brata Zbyszka chorego na stwardnienie rozsiane. Zbyszek z wielkim trudem wszedł do wody, ale widać było, że jego serce bije dla Jezusa, a z twarzy nie schodzi uśmiech Bożej radości! Jednym z owoców tego obozu jest nowa grupa biblijna w Montrealu w Kanadzie.

W ostatni dzień naszego pobytu w górach doszła do nas smutna wiadomość, że nasz polityczny komentator Marian Kowalski opuścił Telewizję Idź Pod Prąd po wieloletniej współpracy bez słowa wyjaśnienia. Następnie zaczął nas oczerniać, że jesteśmy sektą, co ochoczo podchwyciły media głównego nurtu, także rządowe, rozpoczynając nagonkę na nasz kościół i telewizję. Efekt tego był taki, że na ostatnim kazaniu pastora Pawła Chojeckiego w niedzielę padł rekord oglądalności na żywo – około 1000 widzów, a codzienne programy także mają wyższą oglądalność. Plany diabła po raz kolejny zostały udaremnione!

Pod koniec września wybieramy się dużą ekipą do Stanów Zjednoczonych, gdzie mamy nadzieję zebrać duchowe żniwo wśród prawie milionowej Polonii w Chicago, umocnić tamtejszą grupę biblijną oraz nawiązać kontakty służące założeniu chrześcijańskiego uniwersytetu w Polsce. Planujemy odwiedzić stany: Illinois, Kentucky, Virginia, Wisconsin.

Sprawy do modlitwy

– Módlcie się o duchowy owoc naszej podróży, by Bóg postawił na naszej drodze właściwych ludzi, byśmy my złożyli dobre świadectwo i bezpiecznie wrócili do domu.

– Nasza kreacjonistka Małgorzata Gazda pod koniec września będzie broniła swoją pracę doktorską na podstawie książki prof. Stephena Meyera „Podpis w komórce”. Prosimy o modlitwę!

– Decyzję o kupnie nieruchomości odłożyliśmy o następny miesiąc, prosimy o modlitwę o mądrość i Boże zasoby dla nas.

– Prosimy o modlitwę o widzów Telewizji Idź Pod Prąd, by w związku z odejściem Mariana Kowalskiego umieli odróżnić dobro od zła i skierować się ku Słowu Bożemu. Pomimo przeciwności każdego dnia zgłaszają się do nas nowi wierzący z całego świata, prosząc o duchową opiekę. Módlcie się o siły dla nas i o nowych pracowników!

#Megakosciol #IPPTV