#IPPTV #megakosciol

Nie mamy własnego państwa! Przykładem jest traktowanie naszej petycji do Donalda Trumpa #PetycjaSmolenskaDoTrumpa, aby zorganizował międzynarodowe śledztwo w sprawie Katastrofy Smoleńskiej. Media niemal do końca milczały, Michał Rachoń dopiero w ostatni dzień powiedział o petycji,  i to jeszcze kłamliwie, że jej autorami są internauci, a nie Ruch 11 Listopada. Jedynie red. Klarenbach w TVP INFO stanowczo domagał się od swoich rozmówców zajęcia stanowiska w sprawie petycji.

Pomnik Ofiar Katyńskich w Chicago wbrew Polonii zostanie przesunięty z centrum miasta na mniej eksponowane miejsce, w dodatku na studzience kanalizacyjnej.

Bóg dopuszcza cierpienia w naszym życiu, choć wiemy, że Bóg jest dobry i kocha nas. Podobnie kochający rodzice karcą swoje dzieci.

#IPPTV #megakosciol

Czy rzeczywiście ufam Bogu wobec oszczerstw, niebezpieczeństw? Mam wtedy okazję do okazania zaufania, kiedy po ludzku jest wszystko stracone.

#IPPTV #megakosciol

Bóg da nam odwagę w odpowiedniej chwili!

Biały koń – jeździec Apokalipsy mieczem wykonuje odpłatę na bezbożnych, ogromna rzeź. Ale Bóg pamięta o swoich dzieciach i ostatecznie ochroni ich.

#IPPTV #megakosciol

Bóg wysłuchuje naszych modlitw – sam Wszechmogący słyszy nas, wyrwie z niedoli i czcią obdarzy.

#IPPTV #megakosciol

#IPPTV #megakosciol

Bóg zganił króla, a potem zwykłych ludzi, ponieważ każdy jest odpowiedzialny za siebie i swój naród. Jeżeli ktoś jeszcze wierzy, że jest prawdziwy Bóg , który czyni cuda, to niech się do Niego zwróci, a On uratuje go i jego rodaków.

#IPPTV #megakosciol

Lud lubi igrzyska, ludowi potrzebna jest demonstracja. Bóg wysłał Eliasza, aby zrobił demonstrację. Z jednej strony stanęły wszystkie autorytety ziemskie – poniosły klęskę, z drugiej prawdziwy Bóg okazał swoją moc. Każde pokolenie ma okazję do swojej demonstracji, nasze pokolenie również. Polacy muszą zobaczyć, dokąd prowadzą nasze fałszywe elity!

Nasza petycja jest taką demonstracją. PiS nie chce, aby sprawa Smoleńska trafiła na biurko prezydenta Stanów Zjednoczonych, nie chce wyjaśnienia tej zbrodni. Żadne media nie poinformowały o niej uczciwie.

#IPPTV #megakosciol

Prorok Boga pomodlił się jednym zdaniem, prorocy fałszywych bogów – wiele godzin. Eliasz drwił z nich – to był biblijny dialog! Naród padł na twarz. Bóg ma zawsze ten sam cel, aby każdy zobaczył, że Jezus Chrystus zbawił nas. To jest nasze zadanie – ogłoszenie tego całemu światu – nie chowanie tego pod korcem!

#IPPTV #megakosciol

#IPPTV #megakosciol

Izajasz mówi do Izraela, choć tytułuje ich książęta Sodomy i Gomory – według ich uczynków.

#IPPTV #megakosciol

Ciągle jeszcze mamy szansę zawrócić do Boga i uratować siebie i naród!

#IPPTV #megakosciol

Rządzą nami mordercy – niewyjaśnienie zbrodni smoleńskiej, niewyjaśnione w związku z tym morderstwa.

#IPPTV #megakosciol

Bóg w ten sposób traktuje swój naród wybrany, podobnie potraktuje inne narody, na każdym kroku świątynki, bałwochwalstwo. Przewodnicy narodu są wspólnikami złodziei, wszyscy lubią łapówki, gonią za darami – np. chińskimi przyjęciami. Ile było obietnic, aby ulżyć zwykłym ludziom? Wiele jest podobieństw do obecnej sytuacji Polski. Jeśli naród nie wyłoni nowych przywódców – zginie.

Polska Jagiellonów nazywana była rajem dla Żydów. Gdyby Bóg nie dał im Polski, zniknęliby z powierzchni ziemi. To była Ameryka, Stany Zjednoczone dla Europy. Niezależnie od poglądów ludzie mogli żyć w zgodzie obok siebie.

Polska szlachta zobowiązała króla polskiego, aby zwołał sobór, który miał powołać polski kościół narodowy – sejm Piotrkowski 1555 r. O tym nic nie mówi się na uniwersytetach. Papiestwo stwierdziło, że nie może oddać tego bastionu, wysłało nuncjusza papieskiego, który od tamtej pory jest obecny na naszych terenach. Król Zygmunt III Waza nie miał potomka męskiego, dynastia się na nim zakończyła. Był to brak błogosławieństwa Bożego. Szlachta polska, gdyby bardzo chciała, mogłaby wpłynąć na to, że powstałby kościół narodowy.

W kilkanaście lat po tym wydarzeniu, polska ziemia spłynęła krwią. Na naszym terenie wymordowano najwięcej ludzi w historii.

Źródło nieszczęść naszego narodu tkwi w bezbożności.

#IPPTV #megakosciol

Smoleńsk tak jak Katyń – jest nadal zakazany!

#IPPTV #megakosciol

Jeżeli chcecie, aby historia się nie powtórzyła to nawróćcie się do prawdziwego Boga!

Zapraszamy do zapoznania się z całym nauczaniem: