Chrzest uczniów Jezusa – czerwiec 2019 #megakościół

#IPPTV #Megakościół

Wczoraj 15 żołnierzy Jezusa publicznie wyraziło swoją wiarę przyjmując chrzest jako symbol nowego narodzenia w Chrystusie. Wcześniej wysłuchaliśmy wzruszających świadectw tego, jak nasi bracia i nasze siostry pewnego dnia zawołali do Jezusa, by uratował ich od kary za grzech. Kolejny raz jesteśmy pod wrażeniem, w jak indywidualny sposób Nasz Pan puka do każdego serca. O jednej z tych pięknych historii możecie posłuchać tutaj 🙂 

'Oto woda; cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym”. – Dzieje Apostolskie 8:36-37