Apokalipsa to nie fikcja! [ulotka do pobrania]

Choć wszyscy katolicy na każdej mszy odmawiają tzw. wyznanie wiary:
”(…) trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych”, tylko niewielu Polaków poważnie traktuje te słowa.

Jak to więc możliwe, że ludzie, którzy co tydzień mówią o powrocie Jezusa i związanym z tym końcu świata, na co dzień żyją tak, jakby o tym nie słyszeli?

POBIERZ ULOTKĘ: http://megakosciol.pl/wp-content/uploads/2019/04/apokalipsa-to-nie-fikcja_ulotka-do-pobrania.pdf

PRZECZYTAJ:

Apokalipsa to nie fikcja_ulotka do pobrania

 

APOKALIPSA TO NIE FIKCJA!

Choć wszyscy katolicy na każdej mszy odmawiają tzw. wyznanie wiary: „(…) trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych”, tylko niewielu Polaków poważnie traktuje te słowa.

Jak to więc możliwe, że ludzie, którzy co tydzień mówią o powrocie Jezusa i związanym z tym końcu świata, na co dzień żyją tak, jakby o tym nie słyszeli?

Podstawowym tego powodem jest ignorancja. Polacy są biblijnymi analfabetami. Zresztą sprawdź siebie – kiedy ostatnio poświęciłeś czas na samodzielne czytanie Biblii?

„Z badań procesów, które są w toku, wyszła wizja, którą w przenośni, a być może niestety dosłownie trzeba nazwać apokaliptyczną (…) Apokalipsa pojawiła się nam na horyzoncie rozważań w wyniku złożonej ścieżki dociekań, a która przez długi czas ogniskowała się na tym, co dla rozumienia człowieka wynika z badań nad mózgiem prowadzonych w ostatnich dekadach”. – Prof. Andrzej Zybertowicz,wywiad dla Telewizji Idź Pod Prąd, grudzień 2015 (Czy nauka nawróci się do Boga? – cały wywiad znajdziesz na naszym kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=hwteSGrvbtw ).

TO NIE ŻART!

Apostoł Piotr przewidział, że w przyszłości ludzie będą wyśmiewać perspektywę końca świata i powtórnego przyjścia Jezusa na Ziemię:

„To przede wszystkim wiecie, że przyjdą w ostatnich dniach szydercy pełni szyderstwa, którzy będą postępowali według własnych żądz i będą mówili: Gdzie jest obietnica Jego przyjścia?2 List Piotra 3, 3-4

Jezus: „Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego”. Ewangelia Mateusza 24, 38-39

CZY ZNAMY DATĘ KOŃCA ŚWIATA?

Jezus bardzo jasno zapowiadał swoje ponowne przyjście na Ziemię i koniec świata, np.:

„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Ewangelia Mateusza 28,20

„(…) to jednak, co macie, zatrzymajcie, aż przyjdę”. Apokalipsa 2,25

„Zaiste, przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź, Panie Jezu!” Apokalipsa 22,20

Choć Jezus nie podał konkretnej daty swojego powrotu, to był świadomy, że Jego uczniowie będą umieli rozpoznać bliskość tego wydarzenia.

„(…) tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień”. List do Hebrajczyków 10,25

JAK ROZPOZNAĆ ZNAKI ZBLIŻANIA SIĘ APOKALIPSY?

Apostoł Paweł w 1 Liście do Tesaloniczan przedstawia bardzo ciekawy znak bezpośredniej bliskości powrotu Jezusa i rozpoczęcia Czasu Apokalipsy, czyli wylania gniewu Bożego na odrzucającą Boga ludzkość.

Kiedy bowiem będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo tak niespodzianie PRZYJDZIE NA NICH ZAGŁADA, JAK BÓLE NA BRZEMIENNĄ, I NIE UJDĄ”. 1 List do Tesaloniczan 5,3

W przestrzeni medialnej coraz częściej słyszymy tego typu informacje:

Komisja Europejska chce wzmocnić swoją współpracę z komunistycznymi Chinami w celu zrealizowania wspólnych zobowiązań dotyczących wszystkich trzech filarów ONZ: praw człowieka, pokoju i bezpieczeństwa oraz rozwoju”. Idź Pod Prąd TV, 15.03.2019

Wyrażenie „Gdy będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo” oznacza powszechnie panujący klimat polityczny lub ogólnoświatową umowę. Analogiczna sytuacja zdarzyła się już w czasach starożytnych, gdy budowano wieżę Babel. Wtedy też ludzie uwierzyli, że bez Boga, zjednoczeni we wspólnym wysiłku, zbudują „nowy, wspaniały świat”. Bóg wtedy zaingerował i pomieszał ich języki. Współczesna lewicowa elita bez żadnych oporów odwołuje się do tego anty-Bożego planu. Dowodem niech będzie architektura Parlamentu Europejskiego wzorowana na wieży Babel:

po lewej: Parlament Europejski, Strasburg / po prawej: Wieża Babel, obraz Pietera Bruegla (starszego)

BIBLIA ZAPOWIADA KONIEC ŚWIATA!

POLITYKA

 • Przygotowania do utworzenia rządu światowego pod przywództwem jednego dyktatora zwanego w Biblii Antychrystem. 2 List do Tesaloniczan 2,3-10.
 • Likwidacja państw narodowych i próba podziału świata na bloki polityczne w rodzaju Unii Europejskiej. Apokalipsa 17,12.
Projekt nowej świątyni żydowskiej w Jerozolimie, maj 2018
 • Powstanie świeckiego państwa Izrael oraz zawarcie z nim międzynarodowej umowy pokojowej obejmującej budowę nowej świątyni żydowskiej w Jerozolimie. Część tej świątyni będzie przeznaczona dla innych religii. Apokalipsa 11,1-2.

JEDNA ŚWIATOWA RELIGIA Z SIEDZIBĄ W RZYMIE – Apokalipsa rozdział 17

 • Zjednoczenie wszystkich religii realizowane na naszych oczach przez papieża Franciszka: „My też dzisiaj, w imię Boga, aby zachować pokój, potrzebujemy wejść razem, jako jedna rodzina, do arki, która mogłaby popłynąć po wzburzonym morzu świata: arki braterstwa. Nie ma alternatywy: albo wspólnie zbudujemy przyszłość, albo nie będzie przyszłości” – papież Franciszek na spotkaniu międzyreligijnym pod hasłem „Międzyludzkie braterstwo” w Wielkim Meczecie Szejka Zajida, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 4.02.2019 r.
Logo papieskiej pielgrzymki do Maroka, marzec 2019

GOSPODARKA

 • Przeniesienie centrum gospodarki światowej z obszaru atlantyckiego na Bliski Wschód w okolice starożytnego Babilonu (dzisiejszy Irak) Apokalipsa rozdz. 18.
 • Całkowita kontrola wymiany gospodarczej za pomocą zaczipowania całej ludzkości.

„I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestii lub liczby jej imienia”. Apokalipsa 13,16-17

Przykład tej tendencji widzimy już w Polsce! Oto nowy e-dowód osobisty z czipem na czole:

 

SPOŁECZEŃSTWO

 • Niespotykany w historii upadek moralny całej ludzkości cechujący się przede wszystkim dewiacjami seksualnymi i buntem dzieci wobec rodziców. List do Rzymian 1 i 2 List do Tymoteusza 3.
 • Powszechna głupota i odwrócenie się od prawdy. 2 List do Tymoteusza 4.
 • Pogarda dla życia ludzkiego i handel organami. Apokalipsa 18.

JEST RATUNEK!

Choć już widać, że te straszne oznaki końca naszej cywilizacji są coraz wyraźniejsze, trwa jednak jeszcze Czas Łaski! Co to oznacza?

Dwa tysiące lat temu Jezus Chrystus zapłacił na Krzyżu karę za wszystkie Twoje grzechy! Zmartwychwstał i dzisiaj puka do Twojego serca. Chce, byś Go osobiście przyjął. Jezus chce Cię uratować od wiecznego piekła, do którego zmierzasz z powodu swoich grzechów.

„Nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego (…) Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej”. List do Rzymian 3,12 i 23

Jeśli więc chcesz pójść do nieba, musisz:

 • Zgodzić się z Bogiem, że jesteś grzeszny i jedyne, na co zasługujesz, to wieczne potępienie w piekle.
 • Odrzucić wszelkie fałszywe drogi zbawienia, którymi dotychczas podążałeś, np. próbę zasłużenia na zbawienie przez bycie dobrym człowiekiem czy chodzenie do kościoła.
 • Uwierzyć, że Jezus Chrystus jest Bogiem, który przyjął postać człowieka, przeżył bezgrzeszne życie i dobrowolnie poszedł na Krzyż, by umrzeć za Twoje grzechy, a trzeciego dnia zmartwychwstał!
 • Osobiście poprosić Jezusa, by przebaczył Ci wszystkie grzechy i dał Ci życie wieczne.

Przykład modlitwy:

„Boże, wiem, że grzeszyłem przeciwko Tobie i zasługuję na Twój gniew. Uznaję, że Jezus wziął na siebie karę, na którą sam zasłużyłem. Nie chcę już dłużej żyć w grzechu i wołam do Ciebie, Panie Jezu, byś mnie zbawił, obmył swoją Krwią i na zawsze zamieszkał w moim życiu. Dzięki Ci za Twoją cudowną łaskę, przebaczenie oraz dar życia wiecznego! Chcę być Twój na zawsze. Amen!”

Bóg traktuje Cię bardzo poważnie. Dał Ci wolną wolę. Możesz wybrać trwanie w buncie wobec Niego i ponieść tego konsekwencje w piekle. Jeśli przyjdzie Ci żyć w pokoleniu czasów ostatecznych, zasmakujesz dodatkowo rządów diabła, a będzie to dużo ostrzejsza jazda niż w filmie “Czas Apokalipsy”…

CO MOŻEMY ZROBIĆ?

Wyobraź sobie, że jesteś strażakiem w płonącym wieżowcu. Znasz jedyną drogę ewakuacyjną, a ludzie wokół Ciebie nie są świadomi zagrożenia lub nie widzą drogi wyjścia. Co byś zrobił? Właśnie po to Jezus pozostawił nas jeszcze na Ziemi – abyśmy jak najszybciej poinformowali wszystkich ludzi o tym, jak uchronić się przed nadchodzącym niebezpieczeństwem.

„Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem”. 2 List do Koryntian 5,20

Prof. Zybertowicz pyta: „Czy dostatecznie wielu jest tych, którzy dostatecznie głęboko wierzą w duchowe dziedzictwo Cywilizacji Chrześcijańskiej, by skutecznie włączyć się w proces de-sakralizacji wiedzy naukowej?” – Samobójstwo Oświecenia?, 2015

Jeśli chcesz przyłączyć się do oddziału strażaków, skontaktuj się z najbliższym kościołem biblijnych chrześcijan:

_______

Oglądaj Telewizję Idź Pod Prąd. Codziennie NA ŻYWO o 13:00 nowe informacje o zbliżającej się Apokalipsie! idzpodprad.pl / youtube.com/idzpodpradtv

megakosciol.pl / facebook.com/megakosciol / youtube.com/megakosciol/ grupy@idzpodprad.pl/ tel. 81 466 93 04

UWAGA!

Jeśli ta ulotka wpadła Ci w ręce po masowym zniknięciu chrześcijan na całym świecie, wiedz, że znalazłeś się w Czasie Apokalipsy. Skończył się Czas Łaski, czyli darmowego zbawienia przez szczere zawołanie do Jezusa. Masz jednak jeszcze szansę. Będzie trudno, będziesz cierpiał, ale jest nadal ratunek w Jezusie. Poproś Go o zbawienie. Koniecznie przeczytaj Apokalipsę, ostatnią księgę Biblii i pod żadnym pozorem nie przyjmuj znamienia/czipa na czoło lub na rękę, bo to oznacza wieczną śmierć. Apokalipsa 19,20 i Apokalipsa 20,4

KONIEC