poniedziałek, 6 grudnia, 2021

IMG_9167m

IMG_9163m
IMG_9178m

Aktualności

Ewangelia Mateusza

List do Rzymian

List do Galacjan

List do Filipian

Apokalipsa