poniedziałek, 6 grudnia, 2021

IMG_9159m

IMG_9151m
IMG_9163m

Aktualności

Ewangelia Mateusza

List do Rzymian

List do Galacjan

List do Filipian

Apokalipsa