poniedziałek, 6 grudnia, 2021

IMG_9151m

IMG_9119m
IMG_9159m

Aktualności

Ewangelia Mateusza

List do Rzymian

List do Galacjan

List do Filipian

Apokalipsa