poniedziałek, 6 grudnia, 2021

IMG_9069m

IMG_9058m
IMG_9073m

Aktualności

Ewangelia Mateusza

List do Rzymian

List do Galacjan

List do Filipian

Apokalipsa