poniedziałek, 6 grudnia, 2021

IMG_9058m

IMG_9005m
IMG_9069m

Aktualności

Ewangelia Mateusza

List do Rzymian

List do Galacjan

List do Filipian

Apokalipsa