poniedziałek, 6 grudnia, 2021

IMG_8995m

IMG_8994m
IMG_8999m

Aktualności

Ewangelia Mateusza

List do Rzymian

List do Galacjan

List do Filipian

Apokalipsa