poniedziałek, 6 grudnia, 2021

IMG_8990m

IMG_8987m
IMG_8991m

Aktualności

Ewangelia Mateusza

List do Rzymian

List do Galacjan

List do Filipian

Apokalipsa