poniedziałek, 6 grudnia, 2021

IMG_8929m

IMG_8897m
IMG_8934m

Aktualności

Ewangelia Mateusza

List do Rzymian

List do Galacjan

List do Filipian

Apokalipsa