poniedziałek, 6 grudnia, 2021

IMG_8833m

IMG_8822m
IMG_8897m

Aktualności

Ewangelia Mateusza

List do Rzymian

List do Galacjan

List do Filipian

Apokalipsa