poniedziałek, 6 grudnia, 2021

IMG_8725m

IMG_8723m
IMG_8730m

Aktualności

Ewangelia Mateusza

List do Rzymian

List do Galacjan

List do Filipian

Apokalipsa