poniedziałek, 6 grudnia, 2021

IMG_8682m

IMG_8676m
IMG_8687m

Aktualności

Ewangelia Mateusza

List do Rzymian

List do Galacjan

List do Filipian

Apokalipsa