poniedziałek, 6 grudnia, 2021

IMG_8676m

IMG_8670m
IMG_8682m

Aktualności

Ewangelia Mateusza

List do Rzymian

List do Galacjan

List do Filipian

Apokalipsa