poniedziałek, 6 grudnia, 2021

IMG_8657m

IMG_8652m
IMG_8666m

Aktualności

Ewangelia Mateusza

List do Rzymian

List do Galacjan

List do Filipian

Apokalipsa