poniedziałek, 6 grudnia, 2021

IMG_8641m

IMG_8632m
IMG_8652m

Aktualności

Ewangelia Mateusza

List do Rzymian

List do Galacjan

List do Filipian

Apokalipsa