poniedziałek, 6 grudnia, 2021

IMG_8632m

IMG_8630m
IMG_8641m

Aktualności

Ewangelia Mateusza

List do Rzymian

List do Galacjan

List do Filipian

Apokalipsa