poniedziałek, 6 grudnia, 2021

IMG_8618m

IMG_8616m
IMG_8620m

Aktualności

Ewangelia Mateusza

List do Rzymian

List do Galacjan

List do Filipian

Apokalipsa