poniedziałek, 6 grudnia, 2021

IMG_8616m

IMG_8614m
IMG_8618m

Aktualności

Ewangelia Mateusza

List do Rzymian

List do Galacjan

List do Filipian

Apokalipsa