poniedziałek, 6 grudnia, 2021

IMG_8607m

IMG_8600m
IMG_8611m

Aktualności

Ewangelia Mateusza

List do Rzymian

List do Galacjan

List do Filipian

Apokalipsa