poniedziałek, 6 grudnia, 2021

IMG_8600m

IMG_8575m
IMG_8607m

Aktualności

Ewangelia Mateusza

List do Rzymian

List do Galacjan

List do Filipian

Apokalipsa