poniedziałek, 6 grudnia, 2021

IMG_8548m

IMG_8545m
IMG_8550m

Aktualności

Ewangelia Mateusza

List do Rzymian

List do Galacjan

List do Filipian

Apokalipsa