niedziela, 5 grudnia, 2021

IMG_8542m

IMG_8531m
IMG_8545m

Aktualności

Ewangelia Mateusza

List do Rzymian

List do Galacjan

List do Filipian

Apokalipsa