poniedziałek, 6 grudnia, 2021

IMG_8528m

IMG_8511m
IMG_8531m

Aktualności

Ewangelia Mateusza

List do Rzymian

List do Galacjan

List do Filipian

Apokalipsa