poniedziałek, 6 grudnia, 2021

IMG_8509m

IMG_8505m
IMG_8511m

Aktualności

Ewangelia Mateusza

List do Rzymian

List do Galacjan

List do Filipian

Apokalipsa