poniedziałek, 6 grudnia, 2021

IMG_8503m

IMG_8463m
IMG_8505m

Aktualności

Ewangelia Mateusza

List do Rzymian

List do Galacjan

List do Filipian

Apokalipsa