poniedziałek, 6 grudnia, 2021

IMG_8429m

IMG_8424m
IMG_8430m

Aktualności

Ewangelia Mateusza

List do Rzymian

List do Galacjan

List do Filipian

Apokalipsa