poniedziałek, 6 grudnia, 2021

IMG_8400m

IMG_8376m
IMG_8404m

Aktualności

Ewangelia Mateusza

List do Rzymian

List do Galacjan

List do Filipian

Apokalipsa