Zachęta

Pastor Paweł Chojecki

W lutym 2016 roku wraz z Marianem Kowalskim i moją córką Euniką rozpoczęliśmy eksperyment codziennego nadawania komentarzy politycznych – program Kowalski&Chojecki NA ŻYWO w Telewizji Idź Pod Prąd (idzpodprad.pl). Nie byłoby może w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie codzienne w tym programie „wymachiwanie” Biblią.

Tego w Polsce jeszcze nie było – łączenie Biblii z polityką i historią?! Tysiące Polaków poprosiło nas o wysłanie im Nowego Testamentu. Wielu chciało też naszych dedykacji. Dawałem wtedy dopisek: Hbr. 4,12, co oznacza List do Hebrajczyków, rozdział 4, werset 12: „Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca”.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Szybko więc pojawiła się potrzeba pomocy w regularnym korzystaniu z tej niezwykłej Księgi tym, którzy zaczęli ją poznawać. Tu wsparła mnie druga córka – Kornelia. Jej szczególne oddanie codziennemu rozważaniu Słowa Boga oraz wrodzona skłonność do systematyczności sprawiły, że na poważnie wzięliśmy się do pracy, by dać Polakom narzędzie do szybkiego dogonienia cywilizacji chrześcijańskiej.

W wyborze 101 kluczowych rozdziałów Biblii wystarczających do ogólnego zrozumienia całości jej przesłania pomogła profesor Marilyn Gadomski z Liberty University, która przysłała nam materiał z jej kościoła autorstwa profesora Harolda L. Willmingtona. Materiał ten zawierał listę 101 rozdziałów Biblii dla osób, które po raz pierwszy mają ją w ręku.

By ułatwić Ci zrozumienie i zastosowanie tego, co będziesz czytał w Księdze (biblos – z greckiego księga), do każdego rozdziału przygotowaliśmy pytania i krótkie dodatkowe informacje oraz zachętę do konkretnych zmian w Twoim życiu. Biblia jest żywym Słowem, ale żywe Słowo ma żywego Autora.
Ważną częścią 101-dniowego eksperymentu jest wyzwanie, byś przetestował i doświadczył działania żywego Boga. Temu służy zapisywanie Twoich codziennych, konkretnych modlitw. Modlimy się, byś otworzył Księgę i rozpoczął najważniejszą przygodę Twojego życia! Ten, który Cię do niej zaprasza, nie ogranicza się tylko do tu i teraz, ale pragnie spędzić z Tobą wieczność.

Jezus powiedział:
„Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.” Obj. 3, 20

Paweł Chojecki
pastor Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie
megakosciol.pl